Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
22 mei 2019
 

Hoeveel winstbelasting moet u betalen?

Het tarief van de winstbelasting is 28% (per 1 januari 2016 is dit 25%). Dit tarief past u toe op de belastbare winst. De belastbare winst rondt u naar beneden af naar honderdtallen.

Afwijkende tarieven
Bepaalde bedrijven kunnen in aanmerking komen voor afwijkende tarieven. Dit geldt voor de volgende bedrijven:

  • vrije zone vennootschappen
  • imputatie vennootschappen
  • vennootschappen die olieraffinaderij of olieterminals exploiteren

Vrije zone vennootschappen
Bedrijven die zich bezighouden met op het buitenland gerichte distributie-, productie- of dienstverlenende activiteiten, kunnen toestemming krijgen om zich in de vrije zone te vestigen. Ze krijgen dan een vrije zone status.

De vrije zone staat alleen open voor de in Aruba opgerichte en gevestigde:

  • naamloze vennootschap
  • vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Voor de zogenoemde vrije zone vennootschappen geldt een tarief voor winstbelasting van 2% inclusief opcenten.

Imputatie vennootschappen
Bepaalde vennootschappen kunnen de status krijgen van imputatie vennootschap. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Het is een naamloze vennootschap of een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die is opgericht en gevestigd in Aruba.
  • De onderneming voert bepaalde activiteiten uit bijvoorbeeld het exploiteren van een hotel, het beleggen van vermogen met uitzondering van onroerende goederen, het opwekken van duurzame energie.

Voor een imputatie vennootschap geldt het normale tarief voor winstbelasting namelijk 28%. De aandeelhouders kunnen echter na uitkering van dividenden aanspraak maken op een teruggaaf, de zogenoemde imputatiebetaling. De hoogte van deze imputatie betaling is 26/72 deel van de uitgekeerde dividenden. Hierdoor wordt de feitelijke winstbelasting voor de imputatie vennootschap veel minder dan 28%.

Vennootschappen die olieraffinaderij en olieterminal exploiteren
Voor vennootschappen die olieraffinaderij en olieterminal exploiteren, geldt een speciaal tarief:

  • als de moedervennootschap (de vennootschap die alle aandelen houdt) beursgenoteerd is: 7%
  • als de moedervennootschap niet-beursgenoteerd is: 12%

Voorwaarde is wel dat de vennootschap jaarlijks een minimum belastingbedrag van Afl. 27 miljoen betaalt.