Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
22 mei 2019
 

Hoe doet u aangifte?

U moet voor de winstbelasting ieder jaar uw winst aangeven. Dit doet u op een aangiftebiljet winstbelasting. U ontvangt van Departamento di Impuesto elk jaar een aangiftebiljet winstbelasting.

Als u een aangiftebiljet hebt ontvangen, lever het dan altijd ingevuld in, ook als uw organisatie geen winst heeft gehad.

Voeg alle originele bewijsstukken bij uw aangifte bijvoorbeeld uw winst- en verliesrekening.

Tip!
Maak altijd een kopie van het ingevulde biljet voor uzelf. Als u het originele aangiftebiljet inlevert, laat u de kopie stempelen als bewijs van indiening.

Hebt u geen aangiftebiljet ontvangen?
Hebt u geen aangiftebiljet ontvangen, dan betekent dit niet dat u geen aangifte hoeft te doen als uw organisatie winst heeft gemaakt. Meld u zich in dat geval bij de Klantenservice van het hoofdkantoor te Camacuri 2 of van het Hulpbestuurskantoor in San Nicolas voor het aanvragen van een aangiftebiljet.

Fiscale eenheid
Bij een fiscale eenheid worden de resultaten van de (klein)dochtermaatschappij toegerekend aan de moedermaatschappij. De (klein)dochtermaatschappij levert in dit geval een nihil aangifte in.

Transparante vennootschappen
Transparante vennootschappen ontvangen geen aangiftebiljet. Zij moeten zelf het volgende inleveren bij Departamento di Impuesto:

Departamento di Impuesto controleert uw aangifte
Departamento di Impuesto controleert achteraf aan de hand van uw administratie of u het aangiftebiljet juist hebt ingevuld. Als blijkt dat u te weinig winstbelasting hebt betaald, kunt u een navorderingsaanslag ontvangen. Dit kan tot 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan. Als is gebleken dat u met opzet te weinig winstbelasting hebt betaald, kunt u tot 10 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan, een navorderingsaanslag ontvangen.