Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
22 mei 2019
 

Fiscale eenheid

Op verzoek kan een moedermaatschappij samen met een of meer (klein)dochtermaatschappijen aangemerkt worden als een fiscale eenheid voor de winstbelasting. Bij een fiscale eenheid worden de resultaten van de (klein)dochtermaatschappij toegerekend aan de moedermaatschappij. De (klein)dochtermaatschappij houdt niet op te bestaan (ook niet fiscaal). Deze dient een nihil aangifte in.

Een voordeel van een fiscale eenheid is dat de verliezen van een maatschappij kunnen worden verrekend met de winsten van een andere maatschappij uit dezelfde groep.

Voor het vormen van een fiscale eenheid gelden voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat de moedermaatschappij ten minste 99% van de aandelen in de dochtermaatschappij moet bezitten. Verder moeten de moeder- en de (klein)dochtermaatschappij:

  • dezelfde boekjaren hanteren
  • dezelfde winstbepalingen hanteren
  • feitelijk gevestigd zijn in Aruba

Verzoek fiscale eenheid
Om een fiscale eenheid te vormen, moeten de betrokken maatschappijen een verzoek om een fiscale eenheid doen. Bij dit verzoek moet u een kopie van het aandeelhoudersregister van de (klein)dochtervennootschappen en een joint venture overeenkomst bijvoegen.