Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
23 augustus 2019
 

Toeristenheffing

Als u hotel- of logementruimte exploiteert en u krijgt daar een vergoeding voor, bent u toeristenheffing verschuldigd. Deze toeristenheffing wordt geheven van uw logeergasten die verblijven in uw hotel of logement. Zij betalen toeristenheffing aan u. Vervolgens draagt u de toeristenheffing af aan Departamento di Impuesto.
Als u condominiumeigenaar bent en u verhuurt uw onroerend goed via een overeenkomst met een derde, dan wordt deze derde als belastingschuldige voor de toeristenheffing aangemerkt.

Als de logeergast ini Aruba woont en in het bevolkingsregister van Aruba staat ingeschreven, hoeft deze geen toeristenheffing te betalen.

De toeristenheffing moet via een maandelijkse aangifte worden afgedragen. Dit betekent dat u zelf al uw vergoedingen moet aangeven op een aangiftebiljet toeristenheffing en vervolgens de verschuldigde toeristenheffing moet betalen.

Samenhang met bijzondere belasting verblijf en BBO
Als u aan maximaal 3 logeergasten huisvesting biedt, bent u bijzondere belasting verblijf verschuldigd. U hoeft in dit geval geen toeristenheffing te betalen. Echter, u moet in dit geval wel BBO betalen.
Als u aan 4 of meer logeergasten huisvesting biedt, bent u naast de bijzondere belasting verblijf ook toeristenheffing verschuldigd. U krijgt in dit geval wel vrijstelling voor de BBO over de inkomsten die u behaalt met het ter beschikking stellen van de logeerruimte.

Als u bijvoorbeeld 2 appartementen verhuurt die elk aan 2 personen huisvesting biedt, dan bent u zowel bijzondere belasting verblijf als toeristenheffing verschuldigd.

Als u ook een bar/restaurant exploiteert, of produkten te koop aanbiedt aan uw logeergasten, bent u over de inkomsten die u hiermee behaalt, wel BBO verschuldigd. In het onderstaande schema kunt u zien wanneer u welke belasting moet betalen.

 

 

 

 

 

 

In dit site-onderdeel kunt u onder andere lezen waarover u toeristenheffing moet berekenen en hoeveel u moet betalen.