Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
22 september 2019
 

Hoe doet u aangifte?

Als u hotel- of logementruimte exploiteert en hiervoor een vergoeding ontvangt, dan moet u dit melden bij Departamento di Impuesto. U bent dan namelijk een exploitant in de zin van de toeristenheffing. U moet dan aangifte toeristenheffing doen. De toeristenheffing moet via een maandelijkse aangifte worden afgedragen. Dit betekent dat u zelf uw vergoedingen moet aangeven op een aangiftebiljet toeristenheffing en vervolgens de verschuldigde toeristenheffing moet betalen.

Aangiftebiljet toeristenheffing
Toeristenheffing werkt met aangiftetijdvakken van één maand. U moet dus elke maand een aangiftebiljet invullen en indienen. Per kalenderjaar krijgt u dan ook 12 aangiftebiljetten toeristenheffing uitgereikt. Hebt u geen aangiftebiljetten ontvangen, dan betekent dat niet dat u geen aangifte hoeft te doen. In dat geval moet u zelf tijdig aangiftebiljetten aanvragen bij Departamento di Impuesto.

Op uw aangiftebiljet toeristenheffing vult u de gegevens in van de vergoedingen en de verschuldigde toeristenheffing. U berekent zelf het bedrag aan toeristenheffing dat u verschuldigd bent. Dit doet u door voor de aangifteperiode de vergoedingen waarover u toeristenheffing bent verschuldigd te bepalen. Hierover berekent u aan de hand van het tarief het verschuldigde toeristenheffing bedrag. Vul het aangiftebiljet volledig en juist in. Vergeet niet het aangiftebiljet te ondertekenen.

Hoe moet u een onjuiste aangifte corrigeren?
Vaak blijkt na afloop van het jaar bij het opmaken van de jaarrekening dat er correcties en aanvullingen nodig zijn op de aangiften die u hebt ingediend. In dat geval kunt u een brief sturen naar Departamento di Impuesto met daarin de juiste bedragen voor het hele jaar. U hoeft verschillen dus niet per tijdvak uit te splitsen. Als u over het hele jaar genomen te weinig toeristenheffing hebt betaald, ontvangt u een naheffingsaanslag. Als u te veel hebt betaald, kunt u een verzoek tot teruggaaf indienen.

Departamento di Impuesto controleert uw aangifte
Departamento di Impuesto controleert achteraf aan de hand van uw administratie of u de aangiften juist hebt ingevuld. Als blijkt dat u te weinig toeristenheffing hebt betaald, kunt u een naheffingsaanslag ontvangen. Dit kan tot 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan. Als is gebleken dat u met opzet te weinig toeristenheffing hebt betaald, kunt u tot 10 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan, een naheffingsaanslag ontvangen.