Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
18 juli 2019
 

Hoeveel loonbelasting houdt u in en draagt u af?

Het brutoloon vormt het uitgangspunt voor de berekening van de loonbelasting. U houdt de loonbelasting in op het brutoloon. Om te berekenen hoeveel loonbelasting u moet inhouden per uitbetaling aan uw werknemer, moet u een aantal stappen nemen. In het onderstaande voorbeeld kunt u zien hoe dat precies werkt.

Voorbeeld (volgens tarieven 2018)

Stel u neemt iemand voltijds in dienst. Het afgesproken bruto maandloon is Afl. 8.000,-. Uw werknemer valt in tariefgroep 2. Uw werknemer ontvangt geen beloning in natura of vergoedingen, doet niet mee in een pensioenregeling, krijgt geen vakantiegeld en heeft geen fiscaal aftrekbare persoonlijke lasten.

stap 1: u herleidt het brutoloon tot een voljaarsloon dus 12 x Afl. 8.000,- = Afl. 96.000

stap 2: u berekent de aftrekbare kosten en bepaalt het zuiver voljaarsloon:

Kosten 3% met een maximum van Afl. 1.500,- = Afl. 1.500,-
Werknemersdeel premie AOV/AWW: 5% van Afl. 85.000,- = Afl. 4.250,-
Werknemersdeel premie AZV: 1,6% van Afl. 85.000,- = Afl. 1.360,-
Zuiver voljaarsloon = Afl. 88.890,-

 
stap 3: u stelt het tabelinkomen vast. Dit berekent u door het belastingvrije bedrag af te trekken van het zuiver voljaarsloon. Het belastingvrije bedrag bedraagt in 2018 Afl. 20.455,-*. Het tabelinkomen bedraagt dus Afl. 88.890,- minus Afl. 20.455,- = Afl. 68.435,-.

U kunt nu aan de hand van de Belastingtabel 2018 inkomstenbelasting/loonbelasting berekenen hoeveel loonbelasting betaald moet worden in 2018: Afl. 13.149,-.

* De belastingvrije som bedraagt maximaal Afl. 20.455,-. Indien er geen sprake is van belastingplicht gedurende het gehele jaar, wordt deze tijdsevenredig herleid.

stap 4: u deelt het jaarbedrag van de te betalen loonbelasting door het aantal uitbetalingen dat u doet in dat jaar en houdt dit bedrag in bij elke loonbetaling die u doet aan uw werknemer in dat jaar. In dit geval deelt u het bedrag door 12 = Afl. 1.095,75.