Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
23 augustus 2019
 

Bijzondere belasting verblijf

Als u hotel- of logementruimte of een timeshareresort exploiteert en u krijgt daar een vergoeding voor, bent u bijzondere belasting verblijf verschuldigd. Onder logementruimte valt ook een appartement, een accommodatie of een huis dat commercieel of particulier aan toeristen wordt verhuurd. Dus als u bijvoorbeeld het appartement in uw tuin verhuurt aan toeristen, bent u ook bijzondere belasting verblijf verschuldigd. Het maakt hierbij niet uit aan hoeveel toeristen u een ruimte verhuurt.

Deze bijzondere belasting verblijf wordt geheven van uw logeergasten die verblijven in uw hotel, logement of timeshareresort. Zij betalen bijzondere belasting verblijf aan u. Vervolgens draagt u deze belasting af aan Departamento di Impuesto.

Ook een timeshare owner moet bijzondere belasting verblijf betalen. Dit is een logeergast die een timeshare in een timeshareresort in Aruba of in het buitenland heeft en die in Aruba verblijft als ‘timeshare owner’ of als ‘exchange timeshare owner’. In dit laatste geval bezit u een timeshare in het buitenland maar hebt u uw recht op verblijf gewisseld met een recht op verblijf in een timeshare in Aruba.

Als de logeergast in Aruba woont en in het bevolkingsregister van Aruba staat ingeschreven, hoeft deze geen bijzondere belasting verblijf te betalen.

De bijzondere belasting verblijf moet via een maandelijkse aangifte worden afgedragen. Dit betekent dat u zelf alle ontvangen bijzondere belasting verblijf moet aangeven op een aangiftebiljet bijzondere belasting verblijf en vervolgens de verschuldigde belasting moet betalen .

Samenhang met toeristenheffing en BBO
U hoeft geen toeristenheffing te betalen als u aan maximaal 3 logeergasten huisvesting biedt. U betaalt in dit geval bijzondere belasting verblijf en BBO. Als u aan 4 of meer logeergasten huisvesting biedt, bent u naast de bijzondere belasting verblijf ook toeristenheffing verschuldigd. U krijgt in dit geval wel vrijstelling voor de BBO over de inkomsten die u behaalt met het ter beschikking stellen van de logeerruimte.

Als u bijvoorbeeld 2 appartementen verhuurt die elk aan 2 personen huisvesting biedt, dan bent u zowel bijzondere belasting verblijf als toeristenheffing verschuldigd. U krijgt vrijstelling voor de BBO.

Als u ook een bar/restaurant exploiteert, of produkten te koop aanbiedt aan uw logeergasten, bent u over de inkomsten die u hiermee behaalt, wel BBO verschuldigd. In het onderstaande schema kunt u zien wanneer u welke belasting moet betalen.

 

 

 

 

 

 

In dit site-onderdeel kunt u onder andere lezen wat het tarief is van de bijzondere belasting verblijf en hoe u aangifte moet doen.