Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
18 maart 2019
 

Hoe doet u aangifte?

Als u hotel- of logementruimte of een timeshareresort exploiteert, moet u dit melden bij Departamento di Impuesto. U bent dan namelijk exploitant in de zin van de Landsverordening bijzondere belasting verblijf. U moet dan aangifte bijzondere belasting verblijf doen. De bijzondere belasting verblijf moet via een maandelijkse aangifte worden afgedragen. Dit betekent dat u zelf de ontvangen bijzondere belasting verblijf moet aangeven op een aangiftebiljet bijzondere belasting verblijf.

Aangiftebiljet bijzondere belasting verblijf
Bijzondere belasting verblijf werkt met aangiftetijdvakken van één maand. U moet dus elke maand een aangiftebiljet invullen en indienen. Per kalenderjaar ontvangt u dan ook 12 aangiftebiljetten. 
Hebt u geen aangiftebiljetten ontvangen, dan betekent dat niet dat u geen aangifte hoeft te doen. In dat geval moet u zelf tijdig aangiftebiljetten aanvragen bij Departamento di Impuesto.
Op uw aangiftebiljet bijzondere belasting verblijf vult u de verschuldigde bijzondere belasting verblijf in. Vul het aangiftebiljet volledig en juist in. Vergeet niet het aangiftebiljet te ondertekenen.

Hoe moet u een onjuiste aangifte corrigeren?
Vaak blijkt na afloop van het jaar bij het opmaken van de jaarrekening dat er correcties en aanvullingen nodig zijn op de aangiften die u hebt ingediend. In dat geval kunt u een brief sturen naar Departamento di Impuesto met daarin de juiste bedragen voor het hele jaar. U hoeft verschillen dus niet per tijdvak uit te splitsen. Als u over het hele jaar genomen te weinig bijzondere belasting verblijf hebt betaald, ontvangt u een naheffingsaanslag. Als u te veel hebt betaald, kunt u een verzoek tot teruggaaf indienen.
Als u een correctie of aanvulling wilt doen op een afgelopen tijdvak, kunt u ook een brief sturen naar Departamento di Impuesto. Hierin geeft u aan welke correctie of aanvulling u wilt doen op de reeds ingediende aangifte voor dat tijdvak.

Departamento di Impuesto controleert uw aangifte
Departamento di Impuesto controleert achteraf aan de hand van uw administratie of u de aangiften juist hebt ingevuld. Als blijkt dat u te weinig bijzondere belasting verblijf hebt betaald, kunt u een naheffingsaanslag ontvangen. Dit kan tot 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan. Als is gebleken dat u met opzet te weinig bijzondere belasting verblijf hebt betaald, kunt u tot 10 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan, een naheffingsaanslag ontvangen.