Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
23 augustus 2019
 

Bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen

Per 1 januari 2014 is de Landsverordening bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen in werking getreden. Dit betekent dat er een belasting wordt geheven op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen.

Vergunninghouders of de gemachtigden, als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Landsverordening personenvervoer (AB 1995 no. GT 23), moeten bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen betalen.

Bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen is een aangiftebelasting. Dit betekent dat u zelf de verschuldigde belasting moet aangeven op een aangiftebiljet bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen en vervolgens de verschuldigde belasting moet betalen.

In dit site-onderdeel kunt u onder andere lezen waarover u bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen moet berekenen en hoeveel u moet betalen.