Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
22 mei 2019
 

Wanneer moet u aangifte doen en betalen?

Bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen werkt met aangiftetijdvakken van één kwartaal. U moet dus elk kwartaal een aangiftebiljet invullen en indienen. Vul de aangiftebiljetten altijd in, ook als u in een bepaald kwartaal geen auto's en andere voertuigen hebt verhuurd. U moet namelijk altijd Afl. 96,75 per verhuurauto en/of verhuurmotorfiets betalen ongeacht of u deze wel of niet hebt verhuurd.

Op tijd aangifte doen en betalen 
Uw aangiftebiljet bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen en uw betaling moeten uiterlijk op de 15e van de maand volgende op het afgelopen kwartaal bij Departamento di Impuesto binnen zijn. Indien de 15e valt op een zaterdag, zondag of een feestdag geldt dat de eerste werkdag na de 15e uw aangifte en betaling bij Departamento di Impuesto binnen moet zijn.

Aangiftetijdvak Uiterlijke datum aangifte en betaling
1e kwartaal 15 april
2e kwartaal 15 juli
3e kwartaal 15 oktober
4e kwartaal 15 januari van het volgende jaar


Als u via de bank betaalt, houd dan rekening met de vertraging die kan optreden bij de overschrijving.