Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
23 augustus 2019
 

Bestemmingsheffing AZV

Als u ondernemer bent, hebt u te maken met de bestemmingsheffing AZV (BAZV). U bent als ondernemer BAZV verschuldigd over de omzet die u behaalt met het leveren van een goed en het verrichten van een dienst.

BAZV is een aangifteheffing. Dit betekent dat u zelf al uw belaste en vrijgestelde omzet moet aangeven op een aangiftebiljet en vervolgens de verschuldigde heffing moet betalen. 

Departamento di Impuesto stelt ook eisen aan uw administratie.

In dit site-onderdeel kunt u onder andere lezen waarover u BAZV berekent en hoeveel u moet betalen.