Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
23 augustus 2019
 

BBO

Als u ondernemer bent, hebt u te maken met de Belasting op Bedrijfsomzetten (BBO). U bent als ondernemer BBO verschuldigd over de omzet die u behaalt met het leveren van een goed en het verrichten van een dienst.

BBO is een aangiftebelasting. Dit betekent dat u zelf al uw belaste en vrijgestelde omzet moet aangeven op een aangiftebiljet BBO en vervolgens de verschuldigde BBO moet betalen.

Departamento di Impuesto stelt ook eisen aan uw administratie.

In dit site-onderdeel kunt u onder andere lezen waarover u BBO berekent en hoeveel u moet betalen.