Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
22 mei 2019
 

Wat wordt gecontroleerd?

Bij een boekenonderzoek is de belastingaangifte het object van de controle. Het is het onderzoek van een aangifte aan de hand van uw administratie waarbij de controlerend ambtenaar tenminste één element van een aangifte en de administratie die daaraan ten grondslag ligt beoordeelt. De controlerend ambtenaar gaat hierbij na of uw administratie een goede vastlegging bevat van de werkelijke inkomsten en uitgaven van uw bedrijf. Daarvoor moet hij inzage krijgen in de volledige administratie van uw onderneming. Dat houdt dus in dat alle boeken en bescheiden ter beschikking gesteld moeten worden.

Wat behoort allemaal tot uw administratie?
Alle gegevens over uw onderneming die u of uw adviseur, op papier of in elektronische vorm vastlegt, behoren tot uw administratie. Bepaalde onderdelen van uw administratie worden aangemerkt als basisgegevens bijvoorbeeld:

 • het kas- en bankboek
 • het grootboek/ journaalbladen
 • de debiteuren- en crediteurenadministratie
 • de voorraadadministratie
 • de in- en verkoopadministratie
 • de loonadministratie (payroll, loonstaten en verzamelloonstaten)
 • de kolommenbalansen inclusief de voorafgaande journaalposten en de aansluiting met de jaarstukken (brugstaten)
 • de jaarstukken met bijlagen/ de accountantsrapporten

Naast deze basisgegevens zal vaak sprake zijn van overige gegevens. In het kader 'Zie ook' vindt u een link naar een lijst van deze overige gegevens.

Als u uw onderneming in de vorm van een N.V. drijft, behoren ook tot uw administratie:

 • notulen van aandeelhoudersvergaderingen
 • notulen van directievergaderingen
 • managementletters