Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
22 mei 2019
 

Meewerken aan boekenonderzoek is verplicht

Als ondernemer bent u verplicht om mee te werken aan een controle door Departamento di Impuesto. Dit houdt in:

  • U moet de controlerende medewerkers toegang geven tot de gebouwen waar de de onderneming is gevestigd.
  • U moet alle gegevens en inlichtingen verstrekken die in het kader van de controle van belang kunnen zijn.
  • U moet inzage geven in uw administratie en toestaan dat er afschriften van worden gemaakt; dit geldt ook als het gaat om belasting en premies van een ander dan uzelf.

Als u als ondernemer geen inzage geeft in uw administratie en dit na herhaald verzoek blijft weigeren dan zal de controlerend ambtenaar de winst of de verschuldigde belasting veelal berekenen op grond van schattingen.

Ook als u uw administratie niet hebt bewaard, zal de controlerend ambtenaar een schatting maken van de winst of de verschuldigde belasting. Het is dus ook in uw belang om uw volledige medewerking te geven aan een boekenonderzoek. Als u weigert om volledige medewerking te geven, dan loopt u de kans in de bezwaar - en/of beroepsprocedure geconfronteerd te worden met
de zogenoemde omkering van de bewijslast. Dit betekent dat de bewijslast niet alleen nu bij u komt te liggen, maar ook dat er sprake is van een verzwaring van deze bewijslast omdat u de juistheid van uw stellingen overtuigend moet aantonen.