Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
26 mei 2019
 

Samenloop inleners- en bestuurdersaansprakelijkheid

Als de uitlener een rechtspersoon is, kunnen zowel bestuurders van deze rechtspersoon als de inleners worden aangesproken voor de door die uitlener niet-betaalde loonbelasting en premies. Er bestaat geen wettelijke volgorde waarin de aansprakelijkstelling dient plaats te vinden. In de praktijk zullen degenen die de meeste invloed hadden kunnen uitoefenen op de betaling van de verschuldigde loonbelasting en premies aansprakelijk worden gesteld. Dit zijn dus de bestuurders van de uitlener. Als op de bestuurders niet voldoende verhaald kan worden, dan zullen vervolgens de inleners in de keten aansprakelijk worden gesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Tulip NV sluit met uitzendbureau Mido NV een inleenovereenkomst. De ingeleende werknemers moeten onder toezicht en leiding van het management van hotel Tulip NV de kamers dagelijks schoon houden. Uitzendbureau Mido NV voldoet niet aan haar loonbelasting- en premieverplichtingen in verband met de uitgeleende werknemers. Departamento di Impuesto kan zowel hotel Tulip NV als Johan Mido (de enige bestuurder) aansprakelijk stellen. Aangezien Johan Mido als bestuurder ervoor moet zorgen dat uitzendbureau Mido NV tijdig aan haar loonbelasting- en premieverplichtingen voldoet, wordt hij als eerste aansprakelijk gesteld. Indien blijkt dat op Johan Mido onvoldoende verhaald kan worden, wordt ook hotel Tulip NV aansprakelijk gesteld.

Als Johan Mido (een deel van) de belasting- of premieschuld van uitzendbureau Mido NV heeft betaald, kan hij proberen het bedrag terug te krijgen van uitzendbureau Mido NV. Als hotel Tulip NV (een deel van) de belasting- of premieschuld van uitzendbureau Mido NV heeft betaald, kan zij proberen het bedrag terug te krijgen van uitzendbureau Mido NV. Lukt dit niet, dan kan hotel Tulip NV proberen het bedrag terug te krijgen van Johan Mido.