Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
27 mei 2019
 

Samenloop aannemers- en inlenersaansprakelijkheid

De onderaannemer die personeel inleent om werkzaamheden te verrichten met betrekking tot het aan hem uitbestede werk, is als inlener hoofdelijk aansprakelijk op grond van de inlenersaansprakelijkheidsregeling voor de loonbelasting en premies die de uitlener is verschuldigd. Als de onderaannemer aansprakelijk wordt gesteld voor de niet-betaalde loonbelasting en premies van de uitlener en hij betaalt geheel of gedeeltelijk niet, dan zijn op grond van de aannemersaansprakelijkheid ook de aannemers boven hem in de keten hiervoor aansprakelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buchi Juan komt overeen met het constructiebedrijf Joonchi om een huis voor hem te bouwen.
Constructiebedrijf Joonchi besluit een deel van het werk uit te besteden aan Toto Construction NV. Om dit werk te kunnen uitvoeren maakt Toto Construction NV zowel gebruik van zijn eigen werknemers als van uitgeleende werknemers van uitzendbureau Domi.

Uitzendbureau Domi voldoet niet aan haar loonbelasting- en premieverplichtingen in verband met het uitgeleende personeel. Departamento di Impuesto stelt Toto Construction NV hiervoor aansprakelijk op grond van de inlenersaansprakelijkheidsregeling. Toto Construction NV betaalt haar aansprakelijkheidsschuld niet. Departamento di Impuesto zal dan constructiebedrijf Joonchi aansprakelijk stellen voor de aansprakelijkheidsschuld van Toto Construction NV op grond van de aannemersaansprakelijkheid. Departamento di Impuesto kan Buchi Juan niet aansprakelijk stellen omdat hij een opdrachtgever is.

Als constructiebedrijf Joonchi de aansprakelijkheidsschuld van Toto Construction NV betaalt, kan zij proberen het bedrag terug te krijgen van uitzendbureau Domi. Lukt dit niet, dan kan constructiebedrijf Joonchi proberen het bedrag terug te krijgen van Toto Construction NV.