Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
26 mei 2019
 

Samenloop aannemers- en bestuurdersaansprakelijkheid

Als de onderaannemer een rechtspersoon is, kunnen zowel bestuurders van deze onderaannemer als de aannemers worden aangesproken voor de door die onderaannemer niet-betaalde loonbelasting en premies. 
Er bestaat geen wettelijke volgorde waarin de aansprakelijkstelling moet plaatsvinden. In de praktijk zullen degenen die de meeste invloed hadden kunnen uitoefenen op de betaling van de verschuldigde loonbelasting en premies aansprakelijk worden gesteld. Dit zijn dus de bestuurders.
Als op de bestuurders niet voldoende verhaald kan worden dan zullen vervolgens de (onder)aannemers in de keten aansprakelijk worden gesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwbedrijf Blokki NV besteedt timmerwerk uit aan Palo NV. Palo NV voldoet niet aan haar loonbelasting- en premieverplichtingen in verband met het aangenomen werk. Departamento di Impuesto kan zowel bouwbedrijf Blokki NV als de bestuurders van Palo NV aansprakelijk stellen. Aangezien de bestuurders ervoor moeten zorgen dat Palo NV tijdig aan haar loonbelasting- en premieverplichtingen voldoet, worden zij als eerste aansprakelijk gesteld.
Indien blijkt dat op de bestuurders onvoldoende verhaald kan worden, wordt ook bouwbedrijf Blokki NV aansprakelijk gesteld.

Als een bestuurder (een deel van) de belasting- of premieschuld van Palo NV heeft betaald, kan hij proberen (een deel van) het bedrag terug te krijgen van Palo NV. Lukt dit niet, dan kan de bestuurder proberen een deel van het bedrag terug te krijgen van de andere bestuurders van Palo NV. 
Als bouwbedrijf Blokki NV (een deel van) de belasting- of premieschuld van Palo NV heeft betaald, kan zij proberen het bedrag terug te krijgen van Palo NV. Lukt dit niet, dan kan bouwbedrijf BLokki NV proberen het bedrag terug te krijgen van de bestuurders van Palo NV.