Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
23 augustus 2019
 

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een onderneming kunt u op grond van de Landsverordening aansprakelijkheid belastingen en premies volksverzekering aansprakelijk gesteld worden als de onderneming de belastingen en premies niet kan betalen. Deze landsverordening treedt op 1 juni 2014 in werking.

In dit site-onderdeel kunt u onder andere lezen wat u moet doen als de onderneming de belastingen en premies niet kan betalen en wat de gevolgen zijn van de aansprakelijkstelling.