Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
18 juli 2019
 

Persberichten

Huidige artikelen

woensdag 26 januari 2011 - Reparatietoeslag

Ter compensatie van het koopkrachtverlies

 
ORANJESTAD - Het Kabinet Mike Eman en vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in het kader van de ‘Sociale Dialoog’ overeenstemming bereikt dat ter compensatie van het koopkrachtverlies van de afgelopen jaren werknemers in de private sector, alsmede hen die een ouderdoms-, weduwen- of wezenpensioen ontvangen, in aanmerking kunnen komen voor een reparatietoeslag.
 
Reparatietoeslag werknemer
De reparatietoeslag wordt toegekend aan de werknemer in de private sector[1] die:
 
 • in het bevolkingsregister van Aruba ingeschreven staat. Een bewijs van inschrijving is niet verplicht voor het aanvragen van de reparatietoeslag.
 • in een kalendermaand een loon geniet dat niet lager is dan het minimumloon (Afl. 1.542,90) en niet hoger is dan Afl. 2.500,-, dan wel volgens de onderstaande tabel:
   
        Bij een loon in een kalendermaand van:

 
 
ten minste
doch minder dan
bedraagt de reparatietoeslag:
1.542,90
1.550,00
75,00
1.550,00
1.650,00
70,00
1.650,00
1.750,00
65,00
1.750,00
1.850,00
60,00
1.850,00
1.950,00
55,00
1.950,00
2.050,00
50,00
2.050,00
2.150,00
45,00
2.150,00
2.250,00
40,00
2.250,00
2.350,00
35,00
2.350,00
2.450,00
30,00
2.450,00
2.500,01
25,00
 
 
 

 

 • De reparatietoeslag wordt maandelijks uitgekeerd door de werkgever. De reparatietoeslag is onbelast;
 • Het loon van de werknemer wordt herleid naar een maandloon indien de werknemer gemiddeld minder werkt dan 40 uren per week. De werknemer die gemiddeld minder dan 20 uren per week werkt heeft geen recht op de reparatietoeslag. Indien de werknemer gemiddeld meer dan 40 uren per week werkt wordt het loon niet herleid naar een 40 urige werkweek;
 • De werknemer die een AOV/AWW pensioenuitkering ontvangt heeft geen recht op de reparatietoeslag voor werknemers;
 • De reparatietoeslag kan slechts bij één werkgever worden geclaimd. In dat geval kan de werknemer de reparatietoeslag claimen bij de werkgever waar hij het hoogste loon geniet;
 • De werknemer dient een door de werkgever verstrekte verklaring in verband met de reparatietoeslag in te vullen om in aanmerking te komen voor de reparatietoeslag.
   
Indien de verklaring in verband met de reparatietoeslag na 31 januari 2011 wordt ingediend bij de werkgever dan gaat het recht op de reparatietoeslag in vanaf de maand waarin de verklaring is ingediend.
 

 

 • Het totaalbedrag van de in een kalendermaand uitbetaalde bedrag aan reparatietoeslag wordt door de werkgever eerst verrekend met de afdracht loonbelasting, dat in die maand door hem is ingehouden, vervolgens met de afdracht premies AOV/AWW en als dat ook niet toereikend is met de premies AZV;
 • Werkgever vermeldt de reparatietoeslag op:
  a. de aangiften LB, AOV/AWW en AZV;
  b. de jaaropgaaf;
  c. de verzamelloonstaat
   
Reparatietoeslag voor AOV-ers
De reparatietoeslag voor AOV’ers bedraagt Afl. 50 per maand en wordt toegekend aan:
 
 • de in Aruba woonachtige persoon die een AOV/AWW uitkering ontvangt alsmede diens echtgenoot of echtgenote voor zover hij/zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
 • De reparatietoeslag voor AOV’ers wordt maandelijks uitgekeerd door de SVB en is eveneens onbelast.
 
 
 
Voorbeeld 1
Werknemer X werkt gemiddeld 40 uren per week in de private sector. Het loon van werknemer X is in de maanden januari, februari en maart als volgt:
1. Afl. 1.600;
2. Afl. 3.000;
3. Afl. 2.000;
 
Vraag:
Heeft werknemer X recht op reparatietoeslag?
Antwoord:
Werknemer X heeft recht op de reparatietoeslag in:          
- Januari: Afl. 70
- Maart:   Afl. 50
X ontvangt geen reparatietoeslag in februari, omdat hij meer dan Afl. 2.500 verdient.
 
 
 
Voorbeeld 2
Hetzelfde als voorbeeld 1, maar werknemer X werkt gemiddeld 30 uren per week.
 
Vraag:
Heeft werknemer X recht op reparatietoeslag?
Antwoord:
Het loon van werknemer X moet herleid worden naar een 40 urige werkweek dus het maandloon voor het aflezen van de tabel van de reparatietoeslag is:
 
1. Januari:          Afl. 2.133;
2. Februari:        Afl. 4.000;
3. Maart:            Afl. 2.667;
 
Werknemer X heeft alleen recht op de reparatietoeslag in januari Afl. 40.
 
Voorbeeld 3
Hetzelfde als voorbeeld 1, maar werknemer X werkt gemiddeld 48 uren per week.
 
Vraag:
Heeft werknemer X recht op reparatietoeslag?
Antwoord:
In dit geval wordt het loon van werknemer X niet herleid naar een 40 urige werkweek. Er wordt slechts gekeken naar het maandloon.
 
Werknemer X heeft recht op de reparatietoeslag in:
-          Januari:      Afl. 70
-          Maart:        Afl. 50
 
Voorbeeld 4
Werknemer X is 60 jaar oud en ontvangt een AOV uitkering. Tevens werkt hij bij een werkgever in de private sector waar hij bij een gemiddeld 40 urige werkweek een maandloon van Afl. 2.100 verdient. Zijn echtgenote werkt ook bij een werkgever in de private sector en verdient een gemiddeld 40 urige werkweek een maandloon van Afl. 1.900.
 
Vraag:  
Heeft werknemer X en diens echtgenote recht op de reparatietoeslag?
Antwoord:         
Werknemer X heeft recht op Afl. 50 reparatietoeslag omdat hij de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt en hij een AOV-uitkering ontvangt. Echter, heeft hij geen recht op de reparatietoeslag voor werknemers. Zijn echtgenote heeft recht op Afl. 55 reparatietoeslag per maand.
 
Voorbeeld 5
Werknemer X heeft drie werkgevers.
Bij werkgever A werkt hij gemiddeld 10 uren per week en geniet een loon van Afl. 500.
Bij werkgever B werkt hij gemiddeld 15 uren per week en geniet een loon van Afl. 750.
Bij werkgever C werkt hij gemiddeld 15 uren per week en geniet een loon van Afl. 800.
 
Vraag:  
Heeft werknemer X recht op de reparatietoeslag?
Antwoord:         
Aangezien werknemer X meerdere werkgevers heeft moeten de maandlonen alsmede de gewerkte uren per week bij elkaar worden opgeteld. Alsdan werkt werknemer X in totaal 40 uren per week en geniet hij een totale maandloon van Afl. 2.050. De corresponderende reparatietoeslag bij een maandloon van Afl. 2.050 bedraagt Afl. 45. Doordat werknemer X bij werkgever C het hoogste loon verdiend, dient werkgever C de reparatietoeslag uit te betalen.


 
Voorbeeld 6
Als voorbeeld 5 maar nu werkt X bij werkgever C 10 uur en geniet een loon van Afl. 600.
 
Vraag:  
Heeft werknemer X recht op de reparatietoeslag?
Antwoord:         
Aangezien werknemer X meerdere werkgevers heeft moeten de maandlonen alsmede de gewerkte uren per week bij elkaar worden opgeteld. Alsdan werkt werknemer X in totaal 35 uren per week en geniet hij een totale maandloon van Afl. 1.850. Dit loont dient herleid te worden naar een 40 urige werkweek. Het loon voor de bepaling van de reparatietoeslag is dan Afl. 2.114. De corresponderende reparatietoeslag bij een maandloon van Afl. 2.114 bedraagt Afl. 45. Doordat werknemer X bij werkgever B het hoogste loon verdiend, dient werkgever B de reparatietoeslag uit te betalen.
 
 
MANAGEMENT SERVICIO DI IMPUESTO
26 januari 2011
 


[1] De reparatietoeslag is niet van toepassing op ambtenaren of gelijkgestelden.
 

 

Filter op maand

juli 2019 (1)
juni 2019 (1)
mei 2019 (3)
april 2019 (2)
maart 2019 (5)
februari 2019 (1)
januari 2019 (1)
december 2018 (6)
november 2018 (3)
oktober 2018 (2)
september 2018 (1)
augustus 2018 (2)
juli 2018 (2)
juni 2018 (7)
mei 2018 (5)
april 2018 (4)
maart 2018 (13)
februari 2018 (4)
januari 2018 (6)
december 2017 (5)
november 2017 (6)
oktober 2017 (2)
september 2017 (6)
augustus 2017 (1)
juli 2017 (1)
juni 2017 (6)
mei 2017 (6)
april 2017 (6)
maart 2017 (5)
februari 2017 (12)
januari 2017 (6)
december 2016 (4)
november 2016 (7)
oktober 2016 (6)
september 2016 (6)
augustus 2016 (3)
juli 2016 (4)
juni 2016 (2)
mei 2016 (2)
april 2016 (9)
maart 2016 (5)
februari 2016 (9)
januari 2016 (2)
december 2015 (7)
november 2015 (7)
oktober 2015 (1)
september 2015 (7)
augustus 2015 (4)
juli 2015 (1)
juni 2015 (4)
mei 2015 (1)
april 2015 (4)
maart 2015 (4)
januari 2015 (4)
december 2014 (6)
november 2014 (5)
oktober 2014 (9)
september 2014 (4)
augustus 2014 (2)
juli 2014 (2)
juni 2014 (6)
mei 2014 (2)
april 2014 (3)
maart 2014 (4)
februari 2014 (4)
januari 2014 (9)
december 2013 (6)
november 2013 (3)
oktober 2013 (1)
september 2013 (6)
augustus 2013 (1)
juni 2013 (3)
mei 2013 (3)
april 2013 (1)
maart 2013 (1)
februari 2013 (4)
januari 2013 (8)
december 2012 (4)
november 2012 (3)
september 2012 (1)
augustus 2012 (1)
juli 2012 (3)
juni 2012 (3)
mei 2012 (5)
april 2012 (3)
maart 2012 (6)
februari 2012 (3)
januari 2012 (3)
december 2011 (2)
november 2011 (2)
september 2011 (2)
augustus 2011 (1)
juli 2011 (1)
juni 2011 (4)
mei 2011 (2)
april 2011 (2)
maart 2011 (4)
februari 2011 (7)
januari 2011 (8)
december 2010 (2)
november 2010 (5)
oktober 2010 (3)
september 2010 (4)
augustus 2010 (2)
juli 2010 (4)
juni 2010 (7)
mei 2010 (2)
april 2010 (1)
maart 2010 (10)
februari 2010 (6)
januari 2010 (10)
december 2009 (12)
november 2009 (1)
oktober 2009 (4)
september 2009 (5)
augustus 2009 (1)
juli 2009 (2)
juni 2009 (11)
mei 2009 (2)
april 2009 (3)
maart 2009 (4)
februari 2009 (1)
januari 2009 (3)
oktober 2008 (4)