Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
20 juni 2019
 

(Zakelijke rechten op) onroerende zaken

Onroerende zaken
Hieronder vallen bijvoorbeeld grond of gebouwen

Zakelijke rechten op onroerende zaken
Hieronder vallen bijvoorbeeld erfpachtrecht en opstalrecht.

Erfpachtrecht is het recht om de grond waarop bijvoorbeeld uw huis staat voor bepaalde of onbepaalde tijd te gebruiken, zonder dat u eigenaar wordt van de grond.

Opstalrecht is het recht om op een eigendom van iemand anders iets te bouwen, zonder dat die ander de eigenaar wordt van wat u bouwt.