Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
20 april 2019
 

Wanneer betaalt u geen overdrachtsbelasting?

In sommige gevallen hoeft u geen overdrachtsbelasting te betalen bijvoorbeeld als u:

  • eigenaar wordt door een schenking; hierover is namelijk al successiebelasting geheven
  • juridisch eigenaar wordt van onroerende zaken doordat u trouwt
  • gaat scheiden en daardoor juridisch eigenaar wordt van een onroerende zaak die eerder het eigendom van u en uw echtgenoot was. Dit geldt niet als u op huwelijkse voorwaarden was getrouwd.
  • juridisch eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of stuk grond, en u daarin of daarop iets bouwt
  • u onroerende zaken erft waarvoor al overdrachtsbelasting is betaald