Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
20 april 2019
 

Hoe betaalt u overdrachtsbelasting?

Een notaris doet namens u aangifte voor de overdrachtsbelasting.

Als u juridisch eigenaar wordt van onroerende zaken bijvoorbeeld een huis of stuk grond, laat u een notaris een akte opmaken. De notaris neemt in de akte de volgende zaken op:

  • of u overdrachtsbelasting moet betalen
  • of u recht heeft op 1 of meer vrijstellingen van overdrachtsbelasting
  • hoeveel overdrachtsbelasting u moet betalen

Deze akte geldt als uw aangifte voor de overdrachtsbelasting.

Voordat u juridisch eigenaar wordt van de onroerende zaak, stort u zowel de koopsom als de overdrachtsbelasting op de rekening van de notaris. Die geeft de akte af bij Departamento di Impuesto die de akte registreert. Hij betaalt dan ook de overdrachtsbelasting voor u. De akte moet binnen 15 dagen na opmaak ingediend zijn bij Departamento di Impuesto. Bij het niet of niet tijdig indienen van de akte kunt u een verzuimboete krijgen van maximaal Afl. 2.500,-.

De betaling van de overdrachtsbelasting moet binnen 15 dagen na opmaak van de akte plaatsvinden. Bij het niet, gedeeltelijk niet of niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting, kunt u een verzuimboete krijgen van maximaal Afl. 10.000,-.
Als u het niet eens bent met de betaalde overdrachtsbelasting, kunt u binnen 2 maanden na betaling een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.