Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
23 augustus 2019
 

Grondbelasting

Iedereen die op 1 januari van een kalenderjaar eigenaar is van een woning en/of stuk grond in Aruba, moet grondbelasting betalen. U ontvangt hiervoor een aanslag grondbelasting. Als u in de loop van het kalenderjaar uw woning en/of stuk grond verkoopt, bent u toch over het hele lopende kalenderjaar grondbelasting verschuldigd.

Hebt u geen aanslag grondbelasting ontvangen?
Hebt u geen aanslag ontvangen terwijl u wel een woning en/of stuk grond bezit, dan staat uw woning en/of stuk grond nog niet geregistreerd bij Departamento di Impuesto. In dit geval moet u uw woning en/of stuk grond laten registreren bij de klantenservice van Departamento di Impuesto te Camacuri 2. 

Om uw woning en/of stuk grond te laten registreren, moet u de volgende documenten van het Kadaster meenemen: 

  • meetbrief
  • situatieplan 
  • kadastraalnummer
  • C-nummer

Als u uw woning en/of stuk grond niet laat registreren, loopt u het risico een boete te krijgen als Departamento di Impuesto constateert dat u een woning en/of stuk grond bezit en u met opzet of grove schuld geen gegevens hebt verstrekt. Deze boete kan maximaal 100% van het aanslagbedrag zijn.

Erfpacht
Als u grond in erfpacht hebt verkregen, moet u ook grondbelasting betalen. In dit geval betaalt u naast grondbelasting ook de erfpachtcanon. De erfpachtcanon moet u betalen omdat u een stuk grond van de overheid gebruikt. U betaalt de erfpachtcanon aan Departamento di Impuesto. Indien u het niet eens bent met het bedrag van de erfpachtcanon, kunt u terecht bij Directie Infrastructuur en Planning (DIP), telefoonnummer 527-7100. Hier kunt u ook terecht voor vragen over erfpacht. 

In dit site-onderdeel krijgt u onder andere informatie over hoeveel grondbelasting u moet betalen, wanneer u voor ontheffing in aanmerking komt en wanneer u de aanslag grondbelasting moet betalen.