Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
23 maart 2019
 

Wanneer kunt u ontheffing krijgen?

In bepaalde gevallen kunt u een verzoek indienen voor ontheffing van grondbelasting. Bijvoorbeeld in verband met het leegstaan van uw woning.

Voorwaarden voor ontheffing
Voor ontheffing gelden de volgende voorwaarden:

  • uw woning moet ten minste 6 achtereenvolgende maanden ongebruikt en onverhuurd zijn geweest
  • u moet al een aanslag ontvangen hebben voor het hele tijdvak waarvoor u ontheffing vraagt
  • u moet het verzoekschrift binnen drie maanden na afloop van het belastingjaar waarin het recht op ontheffing ontstond indienen, samen met een kopie van het aanslagbiljet

Waar kunt u een verzoek indienen?
U richt uw verzoekschrift aan Departamento di Impuesto, ter attentie van de Inspecteur der belastingen. U levert uw verzoek in bij de klantenservice van het hoofdkantoor te Camacuri 2 of van het Hulpbestuurskantoor in San Nicolas.