Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
23 maart 2019
 

U bent het niet eens met de aanslag grondbelasting

U kunt alleen een bezwaarschrift indienen voor een aanslag die betrekking heeft op het eerste belastingjaar van het vijfjarig tijdvak. Het huidige tijdvak loopt van 2012 tot en met 2016. U kunt dus bijvoorbeeld geen bezwaar indienen tegen een aanslag grondbelasting die betrekking heeft op belastingjaar 2011, maar wel tegen een aanslag grondbelasting die betrekking heeft op belastingjaar 2012.

Maar het kan voorkomen dat de waarde van uw woning en/of stuk grond verandert gedurende een tijdvak. Bijvoorbeeld door eigendomsovergang of door veranderingen aan uw woning zoals bijbouw. U kunt dan gedurende het tijdvak een andere aanslag krijgen. Tegen deze nieuwe aanslag kunt alleen in het jaar waarin deze nieuwe aanslag is vastgesteld, bezwaar maken.