Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
23 maart 2019
 

Hoeveel grondbelasting moet u betalen?

Hoeveel grondbelasting u moet betalen hangt af van de belastbare waarde van uw woning en/of stuk grond.

Hoe wordt de belastbare waarde van uw woning en/of stuk grond bepaald?
Er zijn 2 waarderingsmethoden:

  • uw eigen woning is uw hoofdverblijf
    De belastbare waarde is de waarde die uw woning en/of stuk grond oplevert wanneer u deze in onbewoonde staat zou verkopen. Dit heet de waarde in het economische verkeer.
  • u verhuurt uw eigen woning
    De belastbare waarde is de huurwaarde. Deze bestaat uit de jaarlijkse huuropbrengst van uw woning vermenigvuldigd met een factor:
    • woning gebouwd vóór 1 maart 1977: factor 12 1/2
    • woning gebouwd na 1 maart 1977   : factor 8 1/3 

Als de huurwaarde lager is dan de waarde in het economische verkeer in onbewoonde staat, dan wordt de waarde in het economische verkeer gehanteerd.  

Vijfjarig tijdvak
De waarde van een woning en/of stuk grond wordt vastgesteld voor een tijdvak van 5 jaar. Aan het begin van het tijdvak wordt de waarde vastgesteld. U ontvangt dus gedurende de 5 jaar van het tijdvak dezelfde aanslag, tenzij de waarde van uw woning en/of stuk grond is veranderd. Het huidige tijdvak loopt van 2012 tot en met 2016. Na elk tijdvak vindt een herwaardering plaats.

Tussentijdse wijziging waarde
Uw woning en/of stuk grond kan gedurende het tijvak van waarde veranderen. Bijvoorbeeld door een bijbouw of vernieuwing maar ook als u uw woning en/of stuk grond verkoopt. In dat geval moet u uw gegevens doorgeven aan de klantenservice van Departamento di Impuesto te Camacuri 2.

Vrijgesteld bedrag
Elke belastingplichtige heeft recht op een belastingvrij bedrag van
Afl. 60.000,- . Dit bedrag mag u aftrekken van de totale waarde van alle onroerende goederen van dezelfde belastingplichtige. Het geldt dus niet per onroerend goed. Bent u gehuwd en staat de akte van uw woning en/of stuk grond op beide namen, dan hebt u allebei recht op het belastingvrije bedrag van Afl. 60.000,-.  

Tarief grondbelasting
Het bedrag dat u moet betalen is een vast percentage, namelijk 0,4%, van de totale belastbare waarde van uw woning en/of stuk grond minus het vrijgestelde bedrag.