Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
23 augustus 2019
 

Reparatietoeslag 2015

In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor de reparatietoeslag. Dit betekent dat u elke maand een bepaald bedrag ontvangt ter compensatie van uw koopkrachtverlies.

Wie komen in aanmerking?
Als u werknemer bent in de private sector kunt u in aanmerking komen voor de reparatietoeslag. U moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • uw loon in een kalendermaand is niet lager dan Afl. 1.636,69 en niet hoger dan Afl. 2.500,- 
  • uw arbeidsduur in een week is gemiddeld 20 uur of meer
  • u  bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Aruba
  • u ontvangt geen AOV of AWW uitkering van SVb Aruba

In de volgende gevallen hebt u ook recht op de reparatietoeslag:

  • u ontvangt uitsluitend een AOV of AWW uitkering
  • u bent de echtgenoot van iemand die een AOV of AWW uitkering ontvangt en hebt de leeftijd van 60 jaar bereikt 

Hoogte van reparatietoeslag
Bent u werknemer, dan is de toeslag Afl. 115,- per maand bij een loon van Afl. 1.636,69 en wordt volgens een glijdende schaal Afl. 70,- bij een loon van Afl. 2.500,-. Klik hier voor de glijdende schaal. 
Hebt u uitsluitend een AOV of AWW uitkering of bent u de echtgenoot van iemand die deze uitkeringen krijgt, dan ontvangt u Afl. 100,- per maand.

Van wie ontvangt u de reparatietoeslag?
Als u werknemer bent ontvangt u de reparatietoeslag maandelijks van uw werkgever. Als u meerdere werkgevers hebt, ontvangt u de reparatietoeslag van de werkgever bij wie u het hoogste loon krijgt.
Als u een AOV of AWW uitkering ontvangt of echtgenoot bent van iemand die een van deze uitkeringen ontvangt en u hebt de leeftijd van 60 jaar bereikt, ontvangt u de reparatietoeslag maandelijks van de SVb.
Over de reparatietoeslag hoeft u geen loon- en inkomstenbelasting te betalen.