Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
23 augustus 2019
 

U hebt kosten in verband met gezondheid

Als u kosten hebt gemaakt in verband met ziekte, invaliditeit, bevalling of overlijden, kunt u deze vaak aftrekken van de belasting. Dit kan voor u zelf zijn maar bijvoorbeeld ook voor uw echtgenoot, bloed- en aanverwanten in de rechte linie of in de tweede graad van de zijlinie. 

Hoe kunt u kosten in verband met gezondheid aftrekken?
U kunt kosten in verband met gezondheid aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting na afloop van het jaar waarin u deze kosten hebt gemaakt. Gebruik hiervoor het aangiftebiljet inkomstenbelasting, onderdeel 'Buitengewone lasten'. U moet kunnen aantonen dat u de uitgaven daadwerkelijk hebt gedaan. Bijvoorbeeld met bonnen, kwitanties, rekeningen en bankafschriften.

Let op!
Hebt u een vergoeding voor bepaalde kosten ontvangen, dan kunt u alleen dat deel in aftrek brengen dat niet vergoed is.