Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
22 mei 2019
 

Inkomen minderjarig kind

Hebt u een minderjarig kind dat een inkomen heeft ontvangen en waarvoor recht op kinderaftrek bestaat, dan wordt dit inkomen bij de ouder(s) belast. Bijvoorbeeld bijverdiensten of rente op spaartegoeden. Een uitzondering hierop is 'loon uit dienstbetrekking'. Indien uw kind dus in dienst was van een werkgever, wordt het ontvangen loon niet aan de ouder(s) toegerekend.