Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
23 augustus 2019
 

U gaat emigreren

Als u in een ander land gaat wonen, is er meestal sprake van emigratie. In dit site-onderdeel ontvangt u informatie over de gevolgen van emigratie voor de belastingen en premies volksverzekeringen.

Gevolgen van emigratie
Over de periode vóór uw vertrek naar het buitenland, moet u in Aruba meestal belasting betalen. U bent namelijk tot het moment van vertrek binnenlandse belastingplichtige. Op het moment van emigratie eindigt uw belastingplicht in Aruba, tenzij u na het moment van emigratie nog bepaalde inkomsten of vermogensbestanddelen in Aruba hebt, bijvoorbeeld inkomsten uit (vroegere) dienstbetrekking en onroerende zaken. Over deze 'Arubaanse' inkomsten moet u belasting blijven betalen in Aruba. U bent dan buitenlandse belastingplichtige.

Voordat u Aruba verlaat, moet u uw belastingzaken geregeld hebben.
In dit site-onderdeel kunt u lezen waarmee u voor de belastingen rekening moet houden als u gaat emigreren.