Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
20 april 2019
 

Motorrijtuigbelasting

Uw jaarlijkse motorrijtuigbelasting (A-platen) kunt u in 2 gelijke termijnen betalen, dus per half jaar. De uiterlijke betaaldatum voor elke termijn is als volgt:
1e termijn (januari-juni) : 31 januari
2e termijn (juli-december) : 30 juni

Als u in één keer wilt betalen, betaalt u het volledige bedrag uiterlijk 31 januari.

In verband met de wijzigingen in de motorrijtuigbelasting geldt voor 2017 een overgangsregeling waarbij 'Overige platen' ook in 2 termijnen betaald kunnen worden. Echter vanaf 2018 moet voor 'overige platen' de jaarlijkse motorrijtuigbelasting in één keer betaald worden. De uiterlijke betaaldatum is 31 januari.

Als een van bovengenoemde data op een weekend- of feestdag valt, verschuift de uiterlijke betaaldatum naar de laatste werkdag vóór deze datum. 

Vanaf 6 december 2016 kunt u betalen voor het nieuwe jaar en is de controlesticker verkrijgbaar. De nieuwe nummerplaat voor motorfietsen is vanaf eind januari 2017 verkrijgbaar.

U ontvangt uw controlesticker of nieuwe nummerplaat (voor motorfietsen) als u een geldig verzekeringsbewijs overhandigd. Als u in december betaalt, moet uw verzekeringsbewijs ook geldig zijn in het volgende jaar.