Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
19 juli 2019
 

Grondbelasting

U kunt uw aanslag grondbelasting in 4 gelijke termijnen betalen. Elke termijn vervalt op de laatste dag van elk kwartaal, dus op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december.

Als u een aanslag grondbelasting ontvangt en er is al een betalingstermijn verstreken, dan moet u deze verstreken termijn betalen binnen 1 maand na dagtekening van deze aanslag.

Mocht een betalingstermijn verstrijken binnen 1 maand na dagtekening van de aanslag grondbelasting, dan mag u deze termijn betalen binnen 1 maand na dagtekening van de aanslag.

Voorbeeld
U ontvangt op 20 juni 2015 een aanslag grondbelasting voor het belastingjaar 2015. U moet dan de eerste en tweede termijn betalen uiterlijk op 20 juli 2015. De tweede termijn hoeft u in dit geval niet te betalen voor 30 juni 2015 maar mag u ook uiterlijk op 20 juli 2015 betalen.