Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
23 augustus 2019
 

Verzoek vermindering loon

Als u in loondienst werkzaam bent, kunt u gedurende het lopende jaar een verzoek voor vermindering loon doen. Dit betekent niet dat uw loon of salaris minder wordt, maar dat uw werkgever een bepaald bedrag van uw zuiver voljaarsloon zal aftrekken. Het zuiver voljaarsloon is de grondslag om de in te houden loonbelasting vast te stellen. Minder zuiver voljaarloon betekent dat uw werkgever eventueel minder loonbelasting op uw salaris zal inhouden, zodat u een hoger netto bedrag ontvangt bij elke salarisuitbetaling.

U bent niet verplicht om een verzoek voor vermindering loon te doen. U kunt het verzoek indienen als u eerder over uw restitutie van te veel betaalde inkomstenbelasting wilt beschikken en niet wilt wachten totdat u de definitieve aanslag inkomstenbelasting ontvangt.

De voorwaarden
Om eventueel in aanmerking te komen voor vermindering van loonbelasting moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • u moet een verzoek indienen bij Departamento di Impuesto
  • u hebt het laatste aan u uitgereikte aangiftebiljet inkomstenbelasting ingediend
  • u hebt geen openstaande belastingschuld of u hebt een betalingsregeling op uw openstaande schulden

Het verzoek
Uw verzoek houdt onder andere in dat u een schatting van uw loon en van de te betalen rente op uw leningen over het lopende jaar aangeeft. Het is heel belangrijk dat u alle bewijsstukken bij uw verzoek voegt. Deze zijn de loongegevens van zowel uzelf als van uw echtgenoot en de brieven van uw geschatte rente. U kunt deze aanvragen bij uw bank of andere financiële instelling waar u een lening hebt.

De formulieren die u moet inleveren
Om het verzoek te doen vult u het formulier 'Verzoek vermindering loon' in.

Als uw echtgenoot ook in loondienst werkzaam is, moet de werkgever van uw echtgenoot ook het formulier 'Verklaring werkgever - verzoek vermindering loon' invullen. 

Deze formulieren zijn ook verkrijgbaar bij de klantenservice van het hoofdkantoor te Camacuri 2 of van het Hulpbestuurskantoor in San Nicolas.

De beschikking
Na beoordeling van uw verzoek zal Departamento di Impuesto aan u een beschikking uitreiken. De beschikking geeft aan of aan uw verzoek is voldaan of niet. Als u een positief antwoord hebt gekregen, zult u deze beschikking aan uw werkgever moeten geven om de vermindering uit te voeren.

Departamento di Impuesto zal een beschikking voor vermindering loon slechts eenmaal per jaar verstrekken. Indien u dus in de loop van het jaar een grote wijziging verwacht in uw inkomen, is het aan te raden om te wachten met het indienen van het verzoek.