Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
20 april 2019
 

Loonvordering

Als u in loondienst bent en niet betaalt binnen de termijn van de aanmaning, zal Departamento di Impuesto uw werkgever vorderen om uw belastingschuld, de inmiddels gemaakte kosten en de invorderingrente in te houden op uw loon. Uw werkgever ontvangt dan een loonvordering. Dit betekent dat uw werkgever verplicht is een gedeelte van uw loon in te houden en af te dragen aan Departamento di Impuesto. Bent u niet in loondienst en betaalt u niet binnen de termijn van de aanmaning, dan ontvangt u een dwangschrift.

Hoeveel loon houdt uw werkgever in?
Op de loonvordering staat het totale bedrag dat uw werkgever moet inhouden op uw loon. Het bedrag dat uw werkgever kan inhouden per uitbetaling is maximaal één derde van uw netto loon. Bijzondere uitkeringen zoals vakantiegelden, overwerkvergoeding en gratificatie vallen ook hieronder. Indien de inhouding ernstige financiële moeilijkheden oplevert voor u, kunt u een gemotiveerd verzoek om een betalingsregeling indienen bij Departamento di Impuesto. Indien Departamento di Impuesto hiermee akkoord gaat, ontvangt uw werkgever hierover bericht.

Op welk moment wordt loon ingehouden?
Uw werkgever zal het bedrag van de loonvordering op uw loon inhouden vanaf de eerstvolgende loonbetaling na ontvangst van de loonvordering.

Hoe lang houdt uw werkgever loon in?
In principe zal uw werkgever net zo lang loon inhouden totdat uw hele belastingschuld en de extra kosten plus rente zijn afbetaald.

Meer informatie over loonvorderingen vindt u in de brochure 'Betaalt u als werknemer een belastingaanslag niet?'.