Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
20 april 2019
 

Dwangschrift

Betaalt u niet binnen de termijn van de aanmaning, en bent u niet in loondienst, dan ontvangt u vrij snel daarna een dwangschrift. Het dwangschrift wordt aan u betekend door de belastingdeurwaarder. Betekening houdt het volgende in:

  • u wordt op de hoogte gesteld dat u een openstaande belastingaanslag hebt
  • u ontvangt een bewijs dat het dwangschrift aan u is uitgereikt
  • u ontvangt een bevel tot betaling
  • u wordt medegedeeld dat het dwangschrift na 2 dagen kan worden uitgevoerd door middel van beslaglegging

U ontvangt dan een afschrift van het exploot en het daarin vermelde dwangschrift.
Indien het voor de belastingdeurwaarder niet mogelijk is het dwangschrift aan u te betekenen, dan wordt het in een gesloten envelop bij u achtergelaten of door terpostbezorging aan uw betekend.

Een dwangschrift is vergelijkbaar met een uitspraak van een rechter. U krijgt het bevel om uw belastingschuld binnen twee dagen na ontvangst van het dwangschrift te betalen.

De kosten voor de betekening van het dwangschrift zijn minimaal Afl. 25,-