Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
23 augustus 2019
 

Wanneer moet u motorrijtuigbelasting betalen?

U bent motorrijtuigbelasting verschuldigd als u in het bezit bent van een voertuig. U moet uw voertuig laten registreren bij Departamento di Impuesto, bij gebouw 'Ophaal nummerplaat', deur nummer 2. De volgende documenten moet u meenemen:

  1. keuringskaart waarop staat vermeld dat uw voertuig is goedgekeurd. Als u de eerste eigenaar bent van een nieuw voertuig dan kan worden worden volstaan met de technische gegevens van het voertuig.

    Het keuringslokaal van de Dienst Technische Inspecties (DTI) in Pos Chiquito voert de keuring van uw voertuig uit. Het keuringslokaal is telefonisch bereikbaar op 584-5300.

  2. geldig verzekeringsbewijs.

Uiterlijke betaaldata
Uw motorrijtuigbelasting (A-platen) kunt u in 2 gelijke termijnen, dus per half jaar, of in één keer betalen. Hieronder kunt u zien wat de uiterlijke betaaldatum is voor elke termijn:

1e termijn: 31 januari 
2e termijn: 30 juni

Als een van bovengenoemde data op een weekend- of feestdag valt, verschuift de uiterlijke betaaldatum naar de laatste werkdag vóór deze datum.

Belastingjaar 2019
Wettelijk is het niet toegestaan om een niet A-plaat in twee termijnen te betalen. Echter ook voor het jaar 2019 is de Minister van Financiën akkoord gegaan om de niet A-platen in 2 termijnen te betalen. Betaling in een termijn blijft geldig voor de naamplaten en motorfietsen. 

Bij het betalen van de motorrijtuigbelasting krijgt u geen controlestickers meer uitgereikt. U krijgt voor dit jaar nummerplaten bestaande uit de grote nummerplaten en de kleine controleplaten. De kosten hiervan zijn:

Grote nummerplaten Afl 12
Kleine controleplaten Afl 8
Platen voor motorfietsen Afl 8

De grote nummerplaten krijgt u wanneer u de belasting voor het eerste halfjaar (januari-juni) 2019 hebt betaald. Als u de belasting voor het hele jaar 2019 betaalt, krijgt u ook de controleplaten erbij. 
Bij het betalen van de motorrijtuigbelasting moet u rekening houden met de vermelde plaatkosten in het totaal te betalen bedrag. 

Bijvoorbeeld als uw motorrijtuigbelasting per jaar Afl 300 is, dan moet u de volgende bedragen betalen:
Afl 162 voor het eerste halfjaar (150+12) 
Afl 158 voor het tweede halfjaar (150+8)
Afl 320 voor het hele jaar (300+20)

Betaalt u niet of niet op tijd?
U kunt pas betalen voor een termijn in een nieuw jaar als u het hele voorafgaande jaar betaald hebt.

Voor de wet motorrijtuig- en motorbootbelasting is vanaf 1 januari 2017 een heffingsstelsel geïntroduceerd. Dit betekent dat wanneer u niet, gedeeltelijk niet of niet op tijd uw motorrijtuigbelasting betaalt, u een naheffingsaanslag met boete krijgt voor het bedrag dat u nog moet betalen. U moet de naheffingsaanslag binnen 1 maand betalen. Doet u dit niet, dan zullen er verdere invorderingsmaatregelen volgen bijvoorbeeld een aanmaning, dwangschrift, loonvordering of beslag op uw goederen.