Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
23 augustus 2019
 

U doet geen of niet op tijd aangifte

Indien u uw aangiftebiljet niet hebt ingediend voor de uiterlijke indieningsdatum, ontvangt u een aanmaning. In deze aanmaning wordt u eraan herinnerd dat u uw aangiftebiljet nog moet indienen. U wordt verzocht uw aangiftebiljet alsnog binnen 10 werkdagen na de dagtekening van de aanmaning in te dienen.

Aangiftebiljet indienen na de aanmaning
In de aanmaning staat de nieuwe termijn waarbinnen u de aangifte moet indienen. Als uw aangifte na die termijn wordt ontvangen, krijgt u een boete. Deze boete is minimaal Afl. 250,- en kan oplopen tot Afl. 10.000,-.

Aangiftebiljet niet indienen na de aanmaning
Als u helemaal geen aangifte doet, ook niet na de aanmaning, moet u er rekening mee houden dat Departamento di Impuesto het belastbaar inkomen gaat schatten.  De Inspecteur legt dan een ambtshalve aanslag op.
U krijgt ook een boete. Deze boete is minimaal Afl. 250,- en kan oplopen tot Afl. 10.000,-.