Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
23 augustus 2019
 

Aangifte voor buitenlandse belastingplichtigen

U bent buitenlandse belastingplichtige als u:

 • het hele jaar niet in Aruba hebt gewoond maar wel bronnen van inkomen in Aruba had;
 • een deel van het jaar in Aruba hebt gewoond en u bronnen van inkomen in Aruba had.

Onder bronnen van inkomen vallen bijvoorbeeld:

 • inkomen uit onroerend goed gelegen in Aruba
 • inkomen uit bedrijf en beroep voor zover in Aruba uitgeoefend
 • inkomen uit pensioen en periodieke uitkeringen die betaald worden door het Land Aruba of APFA.

Als u buitenlandse belastingplichtige bent, moet u aangifte inkomstenbelasting doen.

Hoe doet u aangifte?
Als u geregistreerd staat bij Departamento di Impuesto als buitenlandse belastingplichtige, ontvangt u automatisch een aangiftebiljet inkomstenbelasting/premies volksverzekering voor buitenlandse belastingplichtigen. Dit biljet heeft een dagtekening. U moet het aangiftebiljet binnen twee maanden na dagtekening inleveren bij Departamento di Impuesto. Stuur dit aangiftebiljet altijd ingevuld terug, ook als u in het jaar waarop de aangifte betrekking heeft geen inkomen in Aruba hebt gehad.

Voor de aangiftebiljetten van 2014 en 2015 is de dagtekening 1 december 2016. U moet het biljet dus uiterlijk 1 februari 2017 inleveren bij Departamento di Impuesto. Iedereen ontvangt standaard uitstel tot 1 augustus 2017 voor het indienen van deze aangiftebiljetten. U hoeft dus niet meer zelf om uitstel te verzoeken. Na deze datum kunt u geen extra uitstel meer krijgen. Als u het biljet niet of te laat (na 1 augustus 2017) indient, kunt u een boete krijgen.

Voeg alle originele bewijsstukken bij uw aangifte bijvoorbeeld uw overzicht van de SVB of uw interestbrieven.

Tip!
Maak altijd een kopie van het ingevulde biljet voor uw eigen administratie.

Hebt u geen aangiftebiljet ontvangen?
Mocht u geen aangiftebiljet ontvangen hebben, terwijl u wel aangifte moet doen, dan kunt u bij de klantenservice van het hoofdkantoor te Camacuri 2 of van het Hulpbestuurskantoor in San Nicolas een biljet aanvragen. Hiervoor hebt u een persoonsnummer nodig, een uniek registratienummer bij Departamento di Impuesto.

Bent u gehuwd?
Als u het gehele jaar waarover u aangifte doet, gehuwd bent geweest, ontvangt u één aangiftebiljet op naam van de man. U vult beiden het aangiftebiljet in en ondertekent het.

Teruggaaf op uw bankrekening!
U kunt alleen teruggaaf inkomstenbelasting en premies AOV/AWW en AZV ontvangen op uw bankrekening. Hebt u uw bankrekeningnummer nog niet doorgegeven aan Departamento di Impuesto of is uw bankrekeningnummer gewijzigd, dan moet u dit alsnog doorgeven. U kunt hiervoor het formulier 'Opgaaf bankrekeningnummer particulieren' gebruiken.

Let op!

 • U kunt alleen een lopende bankrekening doorgeven, geen spaarrekening
 • Deze rekening moet bij voorkeur lopen bij een lokale bank. Als u geen rekening hebt bij een lokale bank moet u de volgende gegevens doorgeven:
  • uw naam
  • uw persoonsnummer
  • uw volledige huisadresgegevens
  • uw bankrekeningnummer
  • naam van uw bank
  • volledige adresgegevens van uw bank
  • iban nummer van uw bank
 • Geef niet het nummer dat op uw bankpasje staat
 • Geef niet uw pincode
 • Controleer goed of u uw nummer juist hebt ingevuld

Belastingaanslag inkomstenbelasting
Na ontvangst van uw aangiftebiljet inkomstenbelasting voor buitenlandse belastingplichtigen, gaat Departamento di Impuesto uw aangifte verwerken. Na verwerking ontvangt u een definitieve aanslag inkomstenbelasting. Als u ook verzekerd was in Aruba ontvangt u ook een definitieve aanslag premies AOV/AWW en AZV. 
Als u gehuwd bent, ontvangt u per persoon een definitieve aanslag inkomstenbelasting. Mocht u ook verzekerd zijn in Aruba, dan ontvangt u daarnaast per persoon een aanslag premie AZV en de definitieve aanslag AOV/AWW wordt verstuurd naar de man als beide partners jonger zijn dan 60 jaar. In totaal kunt u als echtpaar dus 5 definitieve aanslagen ontvangen.