Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
23 augustus 2019
 

Aangifte voorgaande jaren

Als u nog aangifte moet doen over voorgaande jaren, kunt u bij de klantenservice van het hoofdkantoor te Camacuri 2 of van het Hulpbestuurskantoor in San Nicolas terecht voor het aanvragen van de benodigde aangiftebiljetten.

U moet het aangiftebiljet binnen twee maanden na dagtekening inleveren bij Departamento di Impuesto. Als u het biljet niet of te laat indient, kunt u een boete krijgen. Indien u door bepaalde omstandigheden het aangiftebiljet niet op tijd kunt indienen, kunt u schriftelijk een verzoek tot uitstel van het doen van aangifte indienen.

Vul het biljet volledig in en onderteken het. Voeg alle originele bewijsstukken bij uw aangifte bijvoorbeeld uw overzicht van de SVB of uw interestbrieven.

Tip!
Maak altijd een kopie van het ingevulde biljet voor uzelf. Als u het originele aangiftebiljet inlevert, laat u de kopie stempelen als bewijs van indiening.

Bent u gehuwd?
Als u het gehele jaar waarover u aangifte doet, gehuwd bent geweest, vraagt u één aangiftebiljet aan op naam van de man. U vult beiden het aangiftebiljet in en ondertekent het.

Teruggaaf op uw bankrekening!
U kunt alleen teruggaaf inkomstenbelasting en premies AOV/AWW en AZV ontvangen op uw bankrekening. Hebt u uw bankrekeningnummer nog niet doorgegeven aan Departamento di Impuesto of is uw bankrekeningnummer gewijzigd, dan moet u dit alsnog doorgeven. U kunt hiervoor het formulier 'Opgaaf bankrekeningnummer particulieren' gebruiken.

Let op!

  • U kunt alleen een lopende bankrekening doorgeven, geen spaarrekening.
  • Deze rekening moet lopen bij een lokale bank.
  • Geef niet het nummer dat op uw bankpasje staat.
  • Geef niet uw pincode.
  • Controleer goed of u uw nummer juist hebt ingevuld.

Belastingaanslag inkomstenbelasting
Na ontvangst van uw aangiftebiljet inkomstenbelasting, gaat Departamento di Impuesto uw aangifte verwerken. Na verwerking ontvangt u een definitieve aanslag inkomstenbelasting, premies AOV/AWW en AZV. In totaal ontvangt u dus 3 aanslagen als u niet ouder bent dan 60 jaar.
Als u gehuwd bent, ontvangt u per persoon een definitieve aanslag inkomstenbelasting. Daarnaast ontvangt u per persoon een aanslag premie AZV. De definitieve aanslag AOV/AWW wordt verstuurd naar de man als beide partners jonger zijn dan 60 jaar. In totaal ontvangt u als echtpaar dus 5 definitieve aanslagen als u beiden niet ouder bent dan 60 jaar.