Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
23 augustus 2019
 

Aangifte inkomstenbelasting 2014

Uiterlijk 1 december 2015 moeten ruim 38.000 mensen aangifte inkomstenbelasting en premies AOV/AWW en AZV doen. In dit site-onderdeel vindt u informatie over het doen van aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast kunt u hier een toelichting bij de aangifte raadplegen.

Wie moet aangifte doen?
Iedereen die een aangiftebiljet inkomstenbelasting heeft ontvangen, is verplicht dit biljet in te vullen, te ondertekenen en in te dienen bij Departamento di Impuesto. Hebt u geen aangiftebiljet inkomstenbelasting ontvangen, dan moet u een aangiftebiljet aanvragen bij Departamento di Impuesto tenzij u rederlijkerwijs mag aannemen dat u geen belasting verschuldigd bent.

Hoe moet u aangifte doen?
U ontvangt van Departamento di Impuesto elk jaar een aangiftebiljet. Dit biljet heeft een dagtekening. U moet het aangiftebiljet binnen twee maanden na dagtekening inleveren bij Departamento di Impuesto. Dit jaar is de officiële uitreikingsdatum 1 oktober 2015. U vult het biljet volledig in, ondertekent het en levert het uiterlijk 1 december 2015 in bij Departamento di Impuesto. Als u het biljet niet of te laat indient, kunt u een boete krijgen. Indien u door bepaalde omstandigheden het aangiftebiljet niet op tijd kunt indienen, kunt u schriftelijk een verzoek tot uitstel van het doen van aangifte indienen.
Als u een aangiftebiljet ontvangt, lever het dan altijd ingevuld in, ook als u geen inkomen hebt gehad.
Voeg de kopieën van alle bewijsstukken bij uw aangifte bijvoorbeeld een kopie van uw overzicht van de SVb of een kopie van uw interestbrieven.

Tip!
Maak altijd een kopie van het ingevulde biljet voor uzelf. Als u het originele aangiftebiljet inlevert, laat u de kopie stempelen als bewijs van indiening.

Bent u gehuwd?
Als u het gehele jaar waarover u aangifte doet, gehuwd bent geweest, ontvangt u één aangiftebiljet op naam van de man. U vult beiden het aangiftebiljet in en ondertekent het.

Hebt u geen aangiftebiljet ontvangen?
Mocht u geen aangiftebiljet ontvangen hebben, terwijl u wel aangifte moet doen, dan kunt u bij de klantenservice van het hoofdkantoor te Camacuri 2 of van het Hulpbestuurskantoor in San Nicolas een biljet aanvragen. Hiervoor hebt u een persoonsnummer nodig, een uniek registratienummer bij Departamento di Impuesto.

Teruggaaf op uw bankrekening!
U kunt alleen teruggaaf inkomstenbelasting en premies AOV/AWW en AZV ontvangen op uw bankrekening. Hebt u uw bankrekeningnummer nog niet doorgegeven aan Departamento di Impuesto of is uw bankrekeningnummer gewijzigd, dan moet u dit alsnog doorgeven. U kunt hiervoor het formulier 'Opgaaf bankrekeningnummer particulieren' gebruiken.

Let op!

  • u kunt alleen een lopende bankrekening doorgeven, geen spaarrekening
  • deze rekening moet lopen bij een lokale bank
  • geef niet het nummer dat op uw bankpasje staat
  • geef niet uw pincode
  • controleer goed of u uw nummer juist hebt ingevuld

Belastingaanslag inkomstenbelasting
Na ontvangst van uw aangiftebiljet inkomstenbelasting, gaat Departamento di Impuesto uw aangifte verwerken. Na verwerking ontvangt u een definitieve aanslag inkomstenbelasting, premies AOV/AWW en AZV. In totaal ontvangt u dus 3 aanslagen als u niet ouder bent dan 60 jaar. 
Als u gehuwd bent, ontvangt u per persoon een definitieve aanslag inkomstenbelasting. Daarnaast ontvangt u per persoon een aanslag premie AOV/AWW en een aanslag AZV. In totaal ontvangt u als echtpaar dus 6 definitieve aanslagen als u beiden niet ouder bent dan 60 jaar.