Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
26 juni 2019
 

Hoeveel inkomstenbelasting moet u betalen?

Hoeveel inkomstenbelasting u moet betalen, hangt af van uw belastbaar inkomen. Voor de berekening van het belastbaar inkomen wordt een onderscheid gemaakt tussen:

Twee tariefgroepen
Om vast te stellen hoeveel inkomstenbelasting u verschuldigd bent, hanteert Departamento di Impuesto 2 tariefgroepen namelijk tariefgroep 1 (laag tarief) en tariefgroep 2 (hoog tarief). Aan de hand van het schema 'Bepalen tariefgroep' kunt u vaststellen welke tariefgroep op u van toepassing is.

Verschuldigde inkomstenbelasting
In de tabel 'Berekening verschuldigde inkomstenbelasting' kunt u uw belastbaar inkomen invullen in het gele vlak. Vervolgens kunt u per tariefgroep aflezen hoeveel inkomstenbelasting u verschuldigd bent. U kunt ook de 'Tariefschijventabel 2014' raadplegen om te berekenen hoeveel inkomstenbelasting u verschuldigd bent.

Bij afwijkende gevallen (afwijkende tarieven, belastingkorting etc.) kunt u contact opnemen met Departamento di Impuesto.

Moet u betalen of krijgt u een teruggaaf?
Aan de hand van het schema 'Te betalen of terug te ontvangen inkomstenbelasting', kunt u zien of u belasting moet betalen of dat u een teruggaaf krijgt.