Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
26 juni 2019
 

Hoeveel premies volksverzekering moet u betalen?

Berekening verschuldigde premie AOV/AWW
Om de verschuldigde premie AOVAWW te kunnen berekenen, moet u eerst uw premie-inkomen AOV/AWW vaststellen. Bij de berekening van het premie-inkomen wordt geen onderscheid gemaakt tussen gehuwden en ongehuwden. Iedereen die is verzekerd, moet premie betalen. Aan de hand van het schema 'Berekening premie-inkomen AOV/AWW' kunt u vaststellen wat uw premie-inkomen AOV/AWW is.

Als u hebt berekend wat uw premie-inkomen is, kunt u vaststellen hoeveel premie AOV/AWW u verschuldigd bent. De verschuldigde premie bedraagt 13,5% van het premie-inkomen. Het premie-inkomen bedraagt maximaal Afl. 65.052,-. De maximaal verschuldigde premie is in 2012 dus Afl. 8.782,-.

Moet u premie AOV/AWW betalen of krijgt u premie terug?
Aan de hand van het schema 'Berekening te betalen of terug te krijgen premie AOV/AWW' kunt u berekenen of u premie AOV/AWW moet betalen of dat u premie terugkrijgt. Hierbij is geen rekening gehouden met voorlopige premieaanslagen en boetes.

Berekening verschuldigde premie AZV
Om de verschuldigde premie AZV te kunnen berekenen, moet u eerst uw premie-inkomen AZV vaststellen. Bij de berekening van het premie-inkomen wordt geen onderscheid gemaakt tussen gehuwden en ongehuwden. Iedereen is verzekerd en premieplichtig. Aan de hand van het schema 'Berekening premie-inkomen AZV' kunt u vaststellen wat uw premie-inkomen AZV is.

Als u hebt berekend wat uw premie-inkomen is, kunt u vaststellen hoeveel premie AZV u verschuldigd bent. De verschuldigde premie bedraagt 11,5% van het premie-inkomen. Het premie-inkomen bedraagt maximaal Afl. 85.000,-. De maximaal verschuldigde premie is in 2012 dus
Afl. 9.775,-.

Moet u premie AZV betalen of krijgt u premie terug?
Aan de hand van het schema 'Berekening te betalen of terug te krijgen premie AZV' kunt u berekenen of u premie AZV moet betalen of dat u premie terugkrijgt. Hierbij is geen rekening gehouden met voorlopige premieaanslagen en boetes.