Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
23 augustus 2019
 

Aanslag grondbelasting 2018 verstuurd

De aanslag grondbelasting 2018 is verstuurd. De dagtekening is 31 mei 2018. De uiterlijke betalingsdata zijn:

• 30 juni 2018: 50% van de aanslag
• 30 september 2018: 25% van de 
  aanslag
• 31 december 2018: 25% van de 
  aanslag

Als u niet op tijd kunt betalen, kunt u een verzoek indienen voor een betalingsregeling.
Lees meer over grondbelasting in het site-onderdeel 'grondbelasting'.

Bent u eigenaar van een onroerend goed?

Als u op 1 januari van een kalenderjaar eigenaar bent van een onroerend goed (bijvoorbeeld een huis, appartement, winkel, stuk grond etc.) dan moet u grondbelasting betalen. U ontvangt hiervoor een aanslag grondbelasting.

Als u geen aanslag grondbelasting ontvangt, staat uw onroerend goed nog niet geregistreerd bij Departamento di Impuesto. Wij bieden u de mogelijkheid om uw onroerend goed te laten registreren.

U kunt uw onroerend goed laten registreren door het formulier ‘Registratie onroerend goed’ in te vullen en in te leveren bij Departamento di Impuesto.

Wij vragen u de volgende documenten bij het formulier bij te voegen:

  • taxatierapport van maximaal 5 jaar oud of
  • notarisakte, polis van de brandverzekering en ingediende tekening bij DOW

Hebt u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Dan kunt u terecht bij de receptie van ons hoofdkantoor te Camacuri 2 vragen naar een medewerker van de afdeling Grondbelasting. Voor meer informatie kunt u de folder 'Bent u eigenaar van een onroerend goed?' lezen.