Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
22 september 2019
 

Meest gestelde vragen

Vraag:
Wat moet ik invullen bij vraag 7g?
Antwoord:
Als u niets te maken hebt gehad met de expatregeling, hoeft u hier niets aan te kruisen.
Als u wel te maken hebt gehad met de expatregeling, en u hebt hiervoor een goedkeuring van de Inspecteur ontvangen, kruist u 'Ja' aan.

Vraag:
Ik kan mijn aangifte niet indienen voor 2 oktober 2017. Moet ik dan uitstel aanvragen?
Antwoord:
Nee, u krijgt automatisch uitstel tot en met 3 april 2018.

Vraag:
Bieden jullie weer 'Hulp bij aangifte'?
Antwoord:
Ja, wij bieden een helpende hand bij MFA Noord en YMCA San Nicolas gedurende:

 • 11 t/m 15 september 2017
 • 25 t/m 29 september 2017

Uitstel

De uiterlijke datum voor het inleveren van uw aangiftebiljet inkomstenbelasting 2016 is
2  oktober 2017.
Dit jaar verleent Departamento di Impuesto automatisch uitstel voor iedereen tot en met 3 april 2018. Dit geldt ook voor belastingconsulenten en administratiekantoren. U hoeft dus zelf geen uitstel meer aan te vragen. Na 3 april 2018 kunt u geen extra uitstel meer krijgen.

Lever ontvangen aangiftebiljet altijd in!

Hebt u een aangiftebiljet inkomstenbelasting 2016 ontvangen? Lever dit dan altijd in. Anders heeft de inspecteur geen gegevens om uw belastbare inkomen vast te stellen. U ontvangt dan een ambtshalve aanslag waarbij hij uw belastbare inkomen zelf vaststelt. Ook krijgt u dan een verzuimboete. Deze boete is minimaal Afl. 250,- (ook als u geen belasting hoeft te betalen) en kan oplopen tot Afl. 10.000,-.
U kunt zelfs strafrechtelijk vervolgd worden als u geen aangifte doet. U wordt dan als verdachte aangemerkt. U loopt in dit geval het risico op een gevangenisstraf of een geldboete die kan oplopen tot Afl. 100.000,-. Lever daarom altijd een ontvangen aangiftebiljet bij ons in.

Hulp bij aangifte

Ook dit jaar organiseert Departamento di Impuesto weer een 'Hulp bij aangifte' campagne. Deze campagne houdt in dat medewerkers u helpen bij het invullen van uw aangiftebiljet inkomstenbelasting 2016.
De campagne vindt plaats bij MFA Noord en YMCA San Nicolas gedurende:

 • 11 t/m 15 september 2017
 • 25 t/m 29 september 2017

Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van de locaties en tijden.

Er geldt wel een aantal voorwaarden om mee te kunnen doen aan deze campagne namelijk:

 • u bent ongehuwd en verdient maximaal Afl. 75.000,- bruto per jaar
 • u bent gehuwd en uw gezamenlijke inkomen bedraagt maximaal
  Afl. 150.000,- bruto per jaar
 • u hebt geen eigen bedrijf en bent geen vrije beroepsbeoefenaar

Controle bij inlevering van uw aangiftebiljet

Ook dit jaar controleert Departamento di Impuesto direct bij inlevering van uw aangiftebiljet inkomstenbelasting 2016 of u het volledig hebt ingevuld. Wij nemen in principe alleen volledig ingevulde biljetten in ontvangst. Dit om vertraging in de verwerking van de biljetten te voorkomen zodat u uw aanslag en eventuele restitutie sneller kunt ontvangen. 

Controleer de volgende punten voordat u uw biljet gaat inleveren: 

 • Lever het originele aan u uitgereikte aangiftebiljet in. Dit herkent u aan de label met barcode aan de linkerzijde van het biljet. Gebruikt u een biljet dat u gemaakt hebt met uw eigen software programma? Lever dan ook het originele biljet ondertekend in.
 • Breng geen wijziging aan in het jaartal 2016 dat rechtsboven op het biljet staat.
 • Vul alle bedragen in Arubaanse florin in en rond deze af op hele bedragen.
 • Zet uw handtekening in het grijze blok bij het onderdeel 'Ondertekening'. Bent u gehuwd? Dan moeten u en uw echtgenoot het aangiftebiljet ondertekenen. Bent u belastingadviseur en ondertekent u bijvoorbeeld met een bedrijfsstempel? Voeg dan een volmacht van uw klant bij.
 • Uw woonplaats, uw burgerlijke staat en de gegevens van uw echtgenoot zijn ook heel belangrijk voor een juiste verwerking van uw aanslagen. Vul de onderdelen 3, 4 en 5 van het aangiftebiljet volledig in. 
 • Hebt u een onderneming? Lever ook een bedrijfseconomische balans en winst- en verliesrekening als bijlage in. 
 • Vul bij de onderdelen waar u een totaal hebt ingevuld ook de subonderdelen in die van toepassing zijn. Het is niet toegestaan om alleen de totalen in te vullen of te verwijzen naar de jaarrekening.

Invultips

 • Vul bij onderdeel 33 het totaal van de ingehouden loonbelasting, premies AOV/AWW en AZV in:
  • Vul in de kolom 'Loonbelasting' uw ingehouden loonbelasting in.
  • Vul in de kolom 'Totale premie AOV/AWW' de totale ingehouden premie in. Dus zowel het werknemersgedeelte als het werkgeversgedeelte. 
  • Vul in de kolom 'Totale premie AZV' de totale ingehouden premie in. Dus zowel het werknemersgedeelte als het werkgeversgedeelte.
 • Is uw rekeningnummer gewijzigd? Geef dit dan door met behulp van het formulier 'Opgaaf of wijziging bankrekeningnummer'. Lever dit formulier apart van uw aangiftebiljet in.
 • Vul uw aangiftebiljet volledig in. U kunt alleen een volledig ingevuld aangiftebiljet inleveren.

Let op!

Wij verzoeken u om zelf een kopie mee te nemen van uw aangiftebiljet zodat u hierop een stempel voor ontvangst kunt krijgen. Departamento di Impuesto maakt geen kopie van uw aangiftebiljet. U kunt ook een standaard ontvangstbewijs van ons krijgen.

Wijzigingen in uw situatie

Bent u in 2016 getrouwd of gescheiden? Dan moeten beide partners een eigen aangiftebiljet invullen. Als u maar 1 aangiftebiljet hebt ontvangen, kunt u een extra exemplaar aanvragen bij Departamento di Impuesto.
Is uw echtgenoot in 2016 overleden? Dan moet u zowel een aangiftebiljet invullen voor uw overleden echtgenoot als voor uzelf. U kunt een eigen aangiftebiljet aanvragen bij Departamento di Impuesto.