Home  |  Organisatie  |  Vacatures
 
18 juli 2019
 

E-mail disclaimer

Departamento di Impuesto hanteert de volgende gebruikersvoorwaarden voor het gebruik van e-mail:

  • Departamento di Impuesto gebruikt e-mail niet voor de uitwisseling van vertrouwelijke informatie of voor de bekendmaking van beslissingen. U kunt aan een e-mail bericht dan ook geen rechten ontlenen.
  • De informatie verzonden in een e-mail bericht inclusief de bijlage(n) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van het bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van het bericht bent, verzoekt Departamento di Impuesto u het bericht te verwijderen van uw computer en eventuele bijlagen niet te openen. Tevens wordt u verzocht de afzender van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen.
  • Departamento di Impuesto wijst u op de onrechtmatigheid van het openbaar maken, gebruiken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van de inhoud van een e-mail bericht aan derden.
  • Departamento di Impuesto bewaakt de veiligheid en integriteit van haar elektronische berichtenverkeer. Desondanks kan Departamento di Impuesto niet garanderen dat het e-mailbericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt overgebracht. Departamento di Impuesto kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
  • Departamento di Impuesto aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

 Departamento di Impuesto’s terms & conditions for the use of e-mail:

  • Departamento di Impuesto does not use e-mail for the exchange of confidential information or to give notice of decisions. Thus no rights can be derived from an e-mail message.
  • The information sent in an e-mail message, as well as attachments, is for the sole use of the intended recipient. If you are not the intended recipient, please immediately contact the sender and delete the message from your system and do not open the attachments if there are any.
  • It is illegal to make public, use, duplicate, spread and/or distribute the content of an e-mail message to a third party.
  • Departamento di Impuesto takes care in guarding the safety and integrity of its electronic messaging. Nevertheless Departamento di Impuesto can’t guarantee, and thus can’t be held liable for, that e-mail messages are sent correctly, timely, and free of viruses.
  • Departamento di Impuesto can’t be held liable for any damages related to the inherent risks of electronic messaging.